Get Adobe Flash player

Bản đồ hành chính

28/06/2010 12:26:34 SA
Được tách ra từ tỉnh Bình Trị Thiên năm 1989, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay có diện tích tự nhiên là 5.062,59 km2, bao gồm thành phố Huế và 8 huyện, với 152 xã, phường, thị trấn (119 xã, 24 phường và 9 thị trấn) (số liệu thống kê năm 2008).

Thành phố Huế có diện tích tự nhiên là 70,99 km2, tiếp giáp với các huyện Hương Trà, Hương Thủy, Phú Vang. Dân số: 339.822 người, mật độ dân số bình quân 4.786,9 người/km2. Toàn thành phố có 27 đơn vị hành chính, bao gồm 24 phường và 3 xã.

 

Huyện A Lưới là huyện vùng cao của tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích tự nhiên 1.232,72 km2. Dân số: 42.392 người, mật độ dân số bình quân 34,4 người/km2; có các dân tộc chính như: Cơtu, Tà ôi, Kinh. Toàn huyện có 21 đơn vị hành chính, bao gồm 20 xã và 1 thị trấn.
 

Huyện Hương Thủy có diện tích tự nhiên là 458,17km2, dân số toàn huyện 97.278 người, mật độ dân số bình quân 212,3 người/km2. Toàn huyện có 12 đơn vị hành chính, gồm 11 xã và 1 thị trấn.
 

Huyện Hương Trà có diện tích tự nhiên là 522,05 km2, dân số 117.654 người, mật độ dân số bình quân 225,4 người/km2. Toàn huyện có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 15 xã và 1 thị trấn.
 

Huyện Nam Đông có tổng diện tích tự nhiên 651,95 km2. Dân số 23.725 người, trong đó người Cơtu chiếm 42% dân số. Mật độ dân số bình quân 36,4 người/km2. Toàn huyện có 10 xã  và 01 thị trấn; trong đó có 07 xã đặc biệt khó khăn, 6 xã là đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Huyện Phong Điền có diện tích tự nhiên là 953,99 Km2. Dân số: 107.122 người, mật độ dân số bình quân 112,3 người/km2. Toàn huyện có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 15 xã và 01 thị trấn.
 

Huyện Phú Lộc có diện tích tự nhiên 729.56 km2. Dân số: 151.636 người, mật độ dân số bình quân 207,8 người/km2. Toàn huyện có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 16 xã và 2 thị trấn.

 

Huyện Phú Vang có diện tích tự nhiên 279,87 km2. Dân số: 176.896 người, mật độ dân số bình quân 632,1 người/km2. Toàn huyện có 20 đơn vị hành chính, bao gồm 19 xã và 1 thị trấn.


Huyện Quảng Điền
có diện tích tự nhiên 163,29 km2, Dân số trung bình 91.799 người, mật độ dân số bình quân 562,2 người/km2. Toàn huyện có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 10 xã và 01 thị trấn.

 

Bản đồ hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng trên cơ sở các đối tượng địa lý được trích ra từ chuyên đề dữ liệu thuộc chủ đề dữ liệu địa lý nền tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông qua ứng dụng này người sử dụng có thể khai thác, tra cứu các thông tin tương ứng với nội dung bản đồ hành chính truyền thống.


Bản đồ hành chỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế: là bản đồ đa tỷ lệ, người sử dụng có thể khai thác ở một mức tỷ lệ cụ thể tương ứng với cấp quản lý hành chính. Cụ thể bao gồm:

  Bản đồ hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế  

 Bản đồ hành chính cấp Huyện:

 


Bản đồ hành chính thành phố Huế


Bản đồ hành chính thị xã Hương Thuỷ


Bản đồ hành chính huyện A Lưới


Bản đồ hành chính huyện Hương Trà


Bản đồ hành chính huyện Nam Đông


Bản đồ hành chính huyện Phong Điền


Bản đồ hành chính huyện Phú Lộc


Bản đồ hành chính huyện Phú Vang


Bản đồ hành chính huyện Quảng Điền

 
E-mail
Các tin khác: