Get Adobe Flash player

  
Giới thiệu - Tin tức
Đóng

Trang chủ    Tin tức
Chủ trương xây dựng quy định quản lý Cơ sở dữ liệu GIS của các ngành
Nhận thức được vai trò quan trọng trong việc ứng dụng GIS hỗ trợ công tác chuyên môn và hỗ trợ ra quyết định của các ngành, đồng thời để đẩy mạnh việc khai thác, ứng dụng GIS đối với toàn xã hội thông qua việc chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các ngành.
Ban hành: Thông tư 21/2014/TT-BTNMT, 20/2014/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 và 1:50.0000
Ngày 24/04/2014 Bộ TNMT đã ban hành 02 thông tư 20/2014/2014, 21/2014/2014 quy định mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 và 1:50.000, các thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/06/2014. Theo đó, các thông tư này quy định, hướng dẫn mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc trong quá trình xây dựng, cập nhật, sử dụng cơ sở dữ liệu nền địa lý 1:10.0000 và 1:50.000 cần phải đáp ứng và tuân thủ các yêu cầu các nội dung, tiêu chuẩn, kỹ thuật như sau:
Quy định về hành chính - kỹ thuật cho hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 09 tháng 5 năm 2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hành chính - kỹ thuật cho hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế, thay cho Quyết định số 2320/2008/QĐ-UBND. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2014.
Tính hiệu quả của việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào lĩnh vực Y tế cộng đồng
Ngày nay, việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong y tế cộng đồng nhằm nâng cao sự hiểu biết của con người về hệ sinh thái và phát hiện được các nguyên nhân liên quan đến các vấn đề về sức khỏe, đánh giá được tính hiệu quả dựa trên chương trình dân số để giải quyết những vấn đề y tế cộng đồng.
GIS gắn cới các đề tài, dự án khoa học công nghệ năm 2014
Ngày 25 tháng 10 năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2182/QĐ-UBND về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ năm 2014, trong đó có nhiều đề tài ứng dụng GISHue hoặc bắt buộc sản phẩm phải được xây dựng trên nền GIS để kế thừa và ứng dụng tốt các sản phẩm của GISHue.