Get Adobe Flash player

  
Giới thiệu - Tin tức
Đóng

Trang chủ    Tin tức
Triển khai lớp các tập huấn Cổng thông tin địa lý 2.0 theo công nghệ điện toán đám mây dành cho các Sở/Ban/Ngành
Từ ngày 19/9/2014 đến ngày 02/10/2014 tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa thiên Huế, số 6 Lê Lợi, TP Huế. Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử phối hợp với giảng viên Công ty cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý eK tổ chức lớp tập huấn “Khai thác, vận hành, ứng dụng sản phẩm GISHue, xây dựng dữ liệu chuyên ngành” năm 2014 cho các cán bộ các phòng/ban có nhiệm vụ công tác liên quan đến cơ sở dữ liệu GISHue tại các Sở, với mục tiêu giúp cho đội ngũ cán bộ có sử dụng GIS trong chuyên môn nghiệp vụ tại từng đơn vị cách thức xây dựng và tạo lập dữ liệu chuyên ngành cho đơn vị mình theo đúng chuẩn dữ liệu GISHue theo hướng tích hợp được vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.
Ứng dụng geo-marketing vào lĩnh vực nghiên cứu thị trường
Khái niệm Geo-Marketing Geo-Marketing hay tiếp thị theo phương pháp địa lý là giải pháp ứng dụng công nghệ GIS (hệ thống thông tin địa lý) vào lĩnh vực marketing đã được sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nó được xem như là một ngành khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, trong đó người ta sử dụng các thông tin về vị trí địa lý để hoạch định và xây dựng hệ thống marketing chiến lược. Điểm đặc biệt của Geo-Marketing là phân tích các vùng miền địa lý để đưa ra các giải pháp tiếp thị phù hợp với đặc điểm văn hóa xã hội của từng vùng kinh doanh.
Triển khai lớp tập huấn GISHue dành cho Ban chỉ đạo GIS của Tỉnh, lãnh đạo các đơn vị Sở/Ban/Ngành, Huyện/Thị Xã/Thành Phố năm 2014
Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế theo thông báo số 72/TB-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ - Trưởng ban chỉ đạo tại buổi họp Ban chỉ đạo vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu GISHue.
Tổ chức khoá đào tạo, tập huấn “khai thác, vận hành, ứng dụng sản phẩm GISHUE, xây dựng dữ liệu chuyên ngành” năm 2014
Sáng ngày 15/9/2014, tại hội trường Trung tâm CNTT Tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử Tỉnh đã tổ chức lễ khai giảng khóa tập huấn “khai thác, vận hành, ứng dụng sản phẩm GISHue, xây dựng dữ liệu chuyên ngành” năm 2014. Nhằm mục đích giới thiệu Cổng thông tin địa lý của Tỉnh (GIS-Portal) phiên bản 2.0 đến Ban Chỉ đạo GISHue và lãnh đạo các ngành nắm được tổng quan về GISHue phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành trong từng đơn vị đẩy mạnh ứng dụng và phát triển các sản phẩm GISHue; Đồng thời nhằm đào tạo, tập huấn quản trị hệ thống, khai thác và quản lý dữ liệu chuyên ngành thông qua Cổng thông tin địa lý của tỉnh (GIS-Portal) phiên bản 2.0 cho cán bộ quản trị cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại các đơn vị, Tổ công tác nghiên cứu phát triển ứng dụng sản phẩm GISHue, cán bộ, công chức khai thác dữ liệu GIS chuyên ngành trên Cổng GIS-Portal 2.0.
Chủ trương xây dựng quy định quản lý Cơ sở dữ liệu GIS của các ngành
Nhận thức được vai trò quan trọng trong việc ứng dụng GIS hỗ trợ công tác chuyên môn và hỗ trợ ra quyết định của các ngành, đồng thời để đẩy mạnh việc khai thác, ứng dụng GIS đối với toàn xã hội thông qua việc chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các ngành.